Klubbens historie


Den første cykle klub i Slagelse by var både startet og opløst, da Slagelse Cykle Ring (SCR) blev stiftet, den 11. Maj 1932 på initiativ af den aktive og energiske Åge Hass.

Den stiftende generalforsamling blev afholdt på Cafe` Fyrtårnet og her blev der valgt en bestyrelse bestående af formand Åge Hass, kasserer Robert Jensen, bestyrelsesmedlemmer Poul Michelsen, Carl Aarslev, Erik Rasmussen og Børge Hansen.
Det var ikke aktive ryttere SCR manglede til at starte med. 15 ryttere indmeldte sig straks. Bestyrelsen arbejdede også aktivt, og allerede den 12. juni 1932, blev det første åbne løb kørt.
Åge Hass var da også formand for klubben indtil 1940.

Ligesom i dag var det også dengang svært at skaffe penge til at drive klubben for, så SCR`s bestyrelse arrangerede bl.a. andespil og cykelbold i Anlægspavillonen, for at tjene penge. På sådan en turnering kunne man dengang tjene 3-400 kr, hvilket var en pæn sum.
Når man ser tilbage på SCR`s historie tegnede alt fred og idyl, men selvfølgelig har der på den tid også været problemer.

Konkurrencemomentet var der selvfølgelig også dengang – men alligevel kunne man hygge sig omkring billardbordet i Slotskroens baglokale, det var datidens vinter gymnastik.
Cykelløb var dengang mere afslappende, og blev afsluttet med kaffe og brød. Kom man til Jylland, var der også spisning, og først derefter var der præmie uddeling.
I SCR`s love fra dengang, står der i paragraf 2: Klubbens formål er at virke for cykel sportens fremme, og på dette område varetage sine medlemmers interesser, samt selskabelighed. Det må siges at blive gjort meget bogstavligt.

Rent sportsligt gik det godt fremad for SCR. De fik den første A- rytter i 1938, nemlig Carl Årslev og i 1940 blev Ivart Larsen nordisk mester i individuelt landevejsløb.
I 1941 var SCR oppe på 25 aktive ryttere, deriblandt 2 A- ryttere. Klubben var på det tidspunkt den bedste klub på Sjælland, og efter Køges løb kunne man læse følgende i Sorø Amtstidende: " Man må håbe, at det bliver sådan ved! Slagelse rytterne vandt alt".

At SCR virkelig var en god klub, bekræftes da også af pointskalaen for dette år, idet SCR`s seniorer indkørte ikke mindre end 134 point.
I året 1942 fik Slagelse overdraget det Danske mesterskab i individuelt landevejsløb. Det var et kæmpestort arrangement, som blev vundet af Rudolf Rasmussen KCK, Wenzel Jørgensen KCK, blev nr. 2 og Børge S Nielsen CC nr. 3. Den bedste Slagelse rytter var Vagn S Larsen, der blev nr. 16. Han blev ikke kun bedste rytter fra Slagelse, men også den bedste fra Sjællands Distriktet.
Danmarksmesterskabet sluttede med spisning og præmieuddeling, hvorefter der var bal, så rytterne kunne få en munter afslutning på årets Danmarksmesterskab.

Slagelse Cykle Ring har aldrig været bange for at prøve noget nyt. Sidst i 40-erne, lavede de gæsteoptræden med Det Kongelige Teater, som desværre gav et kæmpe mæssigt underskud på ca. 2000 kr. hvilket var en slem forskrækkelse.
Ved SCR`s 25-års jubilæum arrangerede klubben jordbaneløb, som blev afviklet ved idrætspladsen. Her blev rytterne sat på noget af en prøve, de var jo ikke vant til denne løbsform, men det var stærke navne, som Kay Werner og Evan Klamer, så de kunne trække ikke mindre end 3000 tilskuere.
Ved samme lejlighed kunne Carl Årslev fejre 24 ½ års jubilæum i SCR`s bestyrelse, hvilket er en meget lang periode, men godt for rytterne og cykelsporten.

Et langt spring frem til 1969, som var året hvor SCR fik en klubbil, den fungerede godt i mange år, men efterhånden blev udgifterne for store, så alle måtte køre i egne biler igen.
Det var også dette år Jens Peter Bokmand tiltrådte som formand, og der for alvor blev taget fat på vintertræningen af rytterne, og at denne form for træning var nødvendig, kunne ses på de kommende års resultater.

I 1973 afholdt SCR sit første motionsløb i samarbejde med Sjællands Tidende og løbet blev afholdt i mange år af SCR`s Venner.
Klubben gik generelt mod lysere tider, rent økonomisk kom der bl.a. indtægten fra motionsløbet, sponsoren Slagelse Møbelcenter og annoncer i klubbladet.
Det var også året hvor 3 ryttere fra Slagelse var med på en tur til Canada, arrangeret af Erik Breschel, de tre ryttere var Torben Hjort, Leon Ringbo og Henrik Buck. Det blev en uforglemmelig oplevelse for dem alle 3.
For at tjene penge til turen havde rytterne og Erik Breschel gået tiggergang hos mange forretningsdrivende, de satte også spilleautomater op i Vestsjællandscentret, for derigennem at tjene penge.

For at skabe reklame for SCR, blev der i 1975 kørt VM forsøg på ruller i Slagelse Møbelcenter. Man kørte 4 mand i 12 timer, for at se hvor langt man kunne nå. Det endte da også med, at Torben Hjort, Erik Jensen, Leon Ringbo og Peter Overskov slog 12 timersrekorden med ca. 800 m. Men allerede i 1976 måtte de i sadlen igen, da 4 englændere havde taget titlen fra dem, det lykkedes for de 4 Slagelseanere at få titlen tilbage.

Det havde længe været et stort ønske for SCR, at få et klublokale, og endelig i 1977 lykkedes det. Klubben fik anvist et lokale i Den gamle Lakridsfabrik på Nytorv, det var godt nok på 2. sal så det var lidt svært at få cyklerne med derop, men det gik.

I 1978 var SCR igen arrangør af DM på Landevej, første gang var jo i 1942, men der var sket meget på de år, så det var noget af en udfordring for klubben at arrangere. 80% af tiden blev brugt til at skaffe penge til løbet, ved bl.a. at sælge plastikpose, hvor byens handlende købte annoncer på for og bagside, man solgte også annoncer til programmet.
Budgettet var på 50.000 kr. og de penge blev brugt til hotelværelser til ryttere fra Jylland og fællesspisning for alle ryttere, officials og servicefolk. Målfoto, trykning af programmer osv. var også en udgift, men heldigvis for klubben gik Handelsbanken ind som hovedsponsor for løbet og det hjalp klubben meget.
Selvom der var nogle sportslige og økonomiske vanskeligheder, blev opgaven løst, og alle kunne gå hjem og sove trygt efter en lang periode med søvnløse nætter og masser af arbejde.

Den 1. december 1981 flytter SCR til nye og bedre lokaler i Marievangs klubhus på Strandvejen.
Det gik en del op og ned for klubben i "fattigfirserne" og der var ikke  de helt store navne i klubben. Et par A- ryttere har der dog været bl.a. Jens Knudsen, Kim Effer Jensen og Palle Josefsen. Ellers har det mest været de yngre årgange der har været satset på.

Der bruges stadig megen tid på at skaffe penge til klubben, så der kan betale husleje, træningslejre, klubtøj, afholdelse af løb osv.
Der er igennem firserne begyndt at komme mange motionsklubber og motionsløb som Århus-København, Sjælland Rundt, Vestsjælland Rundt. Der hjælpes til ved disse løb, for at tjene lidt ekstra. Vi er også aktive i Anlægsfesten.

Den 1. november 1995 flyttede SCR til andre lokaler på Sct. Pedersgade 27 i Slagelse, vores "gamle lokaler " skulle bruges til ungdomsklub.
Bestyrelsen, venner og bekendte brugte nu ca. 4 måneder til at sætte lokaler i stand, og vi må sige at SCR har nogle dejlige store lokaler i dag, som vi er meget glade for.

Vi har indenfor de sidste par år haft stor tilgang af nye ryttere, og vi har et utroligt godt samarbejde med forældrene, dem er der nemlig også plads til i vores nye lokaler.

Hvert år kører vi i samarbejde med bankTrelleborg " De unges cykelløb", hvor vi ofte kan være heldige at få en del nye medlemmer.
Som sponsor til vores tøj har vi i mange år haft vores formand, Jens Peter Bokmand, Gørlev Cykelforretning.

Ved udgangen af 2005 trak Bokmand sig tilbage efter 29 år som formand. Cykelforretningen blev solgt og sponsoratet dermed også opsagt. En æra i SCR var slut.
Heldigvis stadig med en aktiv bestyrelse, og der er fundet nye sponsorer. Slagelse Cykle Ring er stadig på vej derudad med et stigende medlemstal og mange forskellige aktiviteter.

Foruden Slagelse Cykle Ring, har klubben også en motionsklub, der hedder SCR`M og en venneforening der hedder SCR`s Venner.

Per Bokmand, 2005


I februar 2010 flyttede SCR ind i nogle nye lokaler på Gl. Holbækvej 6 i Slagelse, og yderligere en flytning blev foretaget til Dalsvinget 8 i Slagelse hvor klubben stadig har til huse.

 

Gennem årene er motionsafdelingen blevet en selvstænding klub, og SCR's venner er nedlagt.

 

Slagelse Cykle Ring arbejder er i dag en stadig for at fremme cykelsporten, og give alle der har lyst en udfordrende træning sammen med jævnalderne. 

Vi arbejder på at alle børne- og ungdomsryttere skal ud og køre cykelløb, og vise Slagelse Cykle Ring frem, fra aller bedste side.