Generalforsamling udsat.

12-02-2021

Da vi ifølge myndighedernes retningslinjer ikke kan afholde året generalforsamling, udsættes denne. Vi afventer en ny udmelding fra myndighederne ift. til forsamlingsloft, og udsender indkaldelse jf. vedtægter når det igen er muligt.

Venlig hilsen Bestyrelsen i Slagelse Cykel Ring