Generalforsamlingen, tirsdag 5. oktober 2021

19-09-2021

Indbydelse til sæsonafslutning og generalforsamling
Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 17.00 Kantinen, Antvorskov Skole, Slagelse

Sommersæsonen 2021 går på hæld, og vi markerer afslutningen med pizza for både ryttere og familier.

Vores klublokale er fyldt med Zwift-maskiner til vintertræningen, så vi afholder spisning og generalforsamling på
Antvorskov Skole, Sejerøvej 1, Slagelse. Træningen er denne dag også herfra😊

Vi mødes kl. 17.00 til en kort træning, og spiser herefter pizza sammen.

Umildbart efter spisningen, afholder vi den udskudte generalforsamling for 2021

Forslag (skriftlige), der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Seneste tilmelding til spisning 1. oktober

Der er ingen klubtræning i oktober måned, men vi starter vintertræning op igen den 2. november – mere info herom følger.


Tak for denne sæson
Trænere og bestyrelse

Nuværende vedtægter for SCR [Klik her]
Forslag til vedtægtsændring [Klik her]
Dagsorden [Klik her]