Fair Cykling-logo Facebook-logo
d. 07/03 2018

SCR Generalforsamling

Generalforsamling i Slagelse Cykle Ring.
Onsdag den 7-03-2018 kl. 18:30.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af regnskab
6. Indkomne forslag 
7. Valg af:
a. Formand: Mogens Lindstrøm på valg
b. bestyrelsesmedlemmer på valg: 
Brian Madsen.
Vakant.
c. 1 revisor: Niels B Hansen modtager genvalg.
d. 1 revisorsuppleant
e. 2 suppleanter på valg:

8. Fastlæggelse af kontingentsatser: 
9. Eventuelt

Det foregår i klubben, Dalsvinget 8, 4200 Slagelse.


Tilbage