Fair Cykling-logo Facebook-logo

Generalforsamling

Generalforsamling i Slagelse Cykle Ring.
Onsdag den 7-03-2018 kl. 18:30.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af regnskab
6. Indkomne forslag 
7. Valg af:
a. Formand: Mogens Lindstrøm på valg
b. bestyrelsesmedlemmer på valg: 
Brian Madsen.
Vakant.
c. 1 revisor: Niels B Hansen modtager genvalg.
d. 1 revisorsuppleant
e. 2 suppleanter på valg:

8. Fastlæggelse af kontingentsatser: 
9. Eventuelt


Vintertræning

Udendørstræning: Søndage klokken 10:00 fra klubben.

Første træning vil være søndag d. 5/11 kl. 10.00 fra klubhuset.

Forvent at vi træner ca. 1 ½ time de først 3-4 gange herefter skruer vi op.

Vi køre som udgangspunkt i to hold. Mikael tager det ene og Jan det andet hold.

Indendørstræning: Tirsdage klokken 17:00 i klubben.

Tirsdag d. 7/11 kl. 17.00 er første træning indendørs, her trænes der på hometræner. Mikael vil stå for dette. Forvent 1 time i starten.

Gymnastik/styrketræning: Torsdage klokken 18:00 på Nørrevangsskolen.

Torsdag d. 9/11 er første gymnastik dag, vi starter kl. 18.00 og det vil foregå på Nørrevangsskolen i ”pigernes gymnastiksal”, det er den sal der ligger nærmest Ndr. Ringgade, der er indkørsel fra Ndr. Ringgade.

Håber at se så mange som muligt til træningerne da vintertræningen er et vigtigt fundament i jeres træning op mod sæson start.

Tilbagemelding: VIGTIGT

Vi trænere vil meget gerne have en tilbagemelding hvilke ryttere der agter at deltage i de forskellige træninger så vi sådan ca. ved hvor mange der kommer. Det er bare en generel tilbagemelding om man vil deltage i vintertræningen eller ej.

Er man nødt til at melde afbud, sker det dagen inden de respektive træninger, enten via Messenger eller via sms.

Telefon:

Mikael, 40110996

Jan, 22434874


BMX 

Trænere.

Martin Zarp Askholm mobil 29924047

Michael Buth Rasmussen mobil 26821036

Facebook BMX HER


 

Trænere i SCR landevej

Mikael, 40110996

Jan, 22434874


Slagelse CRs licensløb 2018:

Så er der dato på vores licensløb 2018.

Lørdag den 7. april er den dato, der vil blive kørt linjeløb.

Det er en ny rute i år, men stadig krævende rute i området ved Slots Bjergby. Meget mere teknisk anlagt, men også sej.

Næsten ensrettet hele vejen rundt.

En rute på 25 km. og en på 8 km.

 

http://tilmelding.cyklingdanmark.dk/index.php?showAll=1051


Forældre guide til cykling

Spørgsmål og svar

Tjek HER